TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Destekleme Programı kapsamında Türkiye’deki 20 Uygulayıcı Kuruluştan biri olan Gazi Teknopark, 2017 yılının toplamında % 80’lerde başarı oranı yakalayarak en başarılı uygulayıcı kuruluşlardan biri oldu.

Gazi Teknopark tarafından Ege Teknopark işbirliğinde yürütülen BİGG Anahtar programında 26 girişimci toplamda 3.900.000 TL’lik TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi desteğine sahip oldu.

Gazi Teknopark’ın girişimcilerin teknoloji tabanlı iş fikirlerini, nitelikli iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin teknik ve ticari açıdan doğrulanması-geliştirilmesi çalışmalarını profesyonel ve paydaşlarla işbirliklerine önem vererek yürütmesi elde edilen başarısında önemli rol oynadı.

Uzun yıllardır girişimcilik ekosistemine önemli katkılar yapan Ege Teknopark ile yapılan iş birliği sayesinde, programın Ege Bölgesinde de başarılı bir şekilde uygulanabilmesini sağladı. Ege Teknopark’ın eğitim ve mentorlukları ile TÜBİTAK’a başvuran tüm girişimciler destek almaya hak kazandı.

Osmangazi, Ankara, THK, Kırıkkale, Gaziosmanpaşa, Aksaray, Süleyman Demirel, Bozok, Celal Bayar, Kastamonu Üniversiteleri’nde yer alan TTO’ların da tanıtım destekleri ile Türkiye’nin birçok noktasından girişimcilerin programa katılımı sağlandı.

TÜBİTAK’ın 2017 yılı 1. çağrı sonucunda Gazi Teknopark’ın eğitim ve mentorlukları ile iş planları güçlü bir şekilde hazırlanan 8 girişimcinin 8’ide TÜBİTAK’tan 150.000 TL hibe desteği almaya hak kazanmış, Gazi Teknopark % 100 başarı yakalayarak en başarılı uygulayıcı olmuştu.

2017 yılı 2. çağrı sonuçlarında ise hizmet verilen 25 girişimciden 18’i TÜBİTAK’tan 150.000 TL hibe desteği almaya hak kazanmıştır. TÜBİTAK’a başvuran Türkiye’deki 397 girişimcinin genel başarı ortalaması % 55’lerde iken Gazi Teknopark %72 başarı oranına ulaşıp, girişimcilere sunduğu nitelikli hizmetleri bir kez daha tescillemiş oldu.

2017 yılında Gazi Teknopark, Ege Teknopark hizmetleri ve TÜBİTAK desteği ile iş fikirlerini ticari değere dönüştürme fırsatı yakalayan toplam 26 girişimci, şirketleşme ve iş fikirlerini ticarileştirme süreçlerine atılacaktır. Girişimcilerimiz henüz başlangıç aşamasında olmalarına karşın TÜBİTAK desteğinin yanı sıra Fikirden İcraata, YFYİ, BİG BANG, Tech Ankara gibi prestijli yarışmalarda da ödüller kazanmaya devam etmektedir.

2007 yılında kurulan Gazi Teknopark, girişimcilere fikir geliştirme aşamasından ticarileşme aşamasına kadar sunduğu yerel ve küresel programlar ve özel imkanlarla bir çok girişimcinin hayallerine ulaşmasında önemli rol oynamıştır. Gazi Teknopark, geçtiğimiz 4 yılda Gazi TTO işbirliğinde “Haydi Fikrini İcraata Geçir” sloganıyla yürüttüğü İş Fikri Yarışmalarında yaklaşık 500 kişiye girişimcilik eğitimi, 1 milyon TL ödül, 12 ücretsiz ofis desteği sağladı.

Gazi BİGG Anahtar Programına katılım gerçekleştiren tüm girişimcilerimize, eğitmen, mentor ve panelistlerimize teşekkür eder, gösterdikleri üstün başarı için kendilerini tebrik ederiz.

2018 yılı başvuruları 22 Aralık 2017 tarihi itibariyle www.gazibigg.com adresi üzerinden alınmaya başlanmıştır. 2018 yılı BİGG Anahtar 1. Çağrı Son başvuru tarihi 15 Ocak 2018!


BİGG-Anahtar, Gazi Teknopark tarafından TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1. Aşama hizmetlerinin yürütüldüğü girişimcilik programıdır. Programda girişimciler eğitim ve mentorluk döneminde, iş modelini, ekibini doğru bir şekilde kurgulamayı ve pazarı tanımlayıp geliştirmeyi öğrenirler. Bu süreçte teknik mentorlar da girişimcilere biryandan iş fikirlerinin teknik açıdan  doğrulanması ve geliştirilmesi konusunda destek verirler. Programın sonunda sunum eğitimi ve mentorluğu da alan girişimcilerden TÜBİTAK 1512 programına başvurmaya uygun yeterlilikte görülenlerin TÜBİTAK’a başvurusu iletilir. TÜBİTAK tarafından kabul edilen iş fikirleri, 150.000 TL’lik hibe desteğine hak kazanır.